Begeleiding voor mantelzorgers

Voor mantelzorgers is het vaak moeilijk om met allerlei gedragsveranderingen om te gaan. Het kan bedreigend zijn als je naaste weerstand biedt en ineens begint te schelden, dreigen of slaan. Veel mantelzorgers hebben behoefte aan advies en ondersteuning. Het gaat vooral om emotionele steun en het leren omgaan met gedragsveranderingen in de vorm van weerstand en agressie. Wij helpen deze signalen te herkennen en geven tips om hier een positieve wending aan te geven.

Voor wie?

Iedereen die ondersteunt of zorgt voor een ouder waarbij weerstand of agressie kan voorkomen.

Werkwijze begeleiding voor mantelzorgers

1 Inventarisatiegesprek

Samen kijken we waar je tegenaan loopt in de begeleiding van je naaste en stellen een gezamenlijk doel op waarbij het verminderen van weerstand en/ of agressie centraal staat.

2 Opstellen begeleidingsplan

We stellen een plan op hoe je onrust tijdig kan signaleren en wat helpt om het te minimaliseren. Je krijgt uitleg waar de onrust vandaan komt zodat je begrijpt waarom je naaste zo kan reageren en het besef dat het gedrag door de ziekte wordt veroorzaakt en niet door de persoon zelf.

3 Uitvoering begeleidingsplan

Het begeleidingsplan uitvoeren doe je alleen of samen met je omgeving bijvoorbeeld met je kinderen. We begeleiden je hierin door middel van huisbezoeken en nemen regelmatig contact op om het plan bij te stellen bij veranderingen. 

4 Evaluatie

Als het doel is behaald maken we een afspraak voor een eindevaluatie zodat je als mantelzorger verder kan. Professionals zoals bijvoorbeeld de thuiszorg of een casemanager kunnen hierbij aansluiten. 

Hoe vaak wij langskomen is afhankelijk van je vraag en behoefte.

Resultaat

  • Je begrijpt als mantelzorger waar het gedrag vandaan komt.
  • Je leert als mantelzorger signalen van weerstand tijdig herkennen.
  • Je leert als mantelzorger weerstand en agressie om te buigen naar positief gedrag.
  • Je leert als mantelzorger eigen emoties onder controle te krijgen wat vertrouwen creëert.

Tarieven

We maken graag een offerte op maat. We brengen jouw vraag in kaart en sluiten de mogelijkheden daarop aan. We hanteren lage tarieven vrijgesteld van btw.

Meer weten?

Neem voor vragen of verdere informatie contact met ons op via het contactformulier of bel 06-18477653.