Coaching on the job

Voor medewerkers kan het een uitdaging zijn om de geleerde vaardigheden toe te passen in de praktijk. Coaching on the job is ervoor bedoeld de medewerker verder te helpen op de werkvloer. Inzicht in actie-reactie patronen en het effect van eigen communicatie, houding en gedrag dragen bij aan de bewustwording in het omgaan met agressie.

Werkwijze

Stap 1 Inventarisatie

Er volgt een persoonlijk intakegesprek om situaties te bespreken waarin de gecoachte met weerstand en agressie te maken heeft. Vervolgens wordt er een persoonlijk doel geformuleerd. De coaching on the job frequentie is afhankelijk van de complexiteit.

Stap 2 Uitvoering

We kijken mee op de werkvloer naar situaties waarbij weerstand en agressie kunnen voorkomen. De gecoachte krijgt ter plekke, dus on-the-job, tips en handvatten om het op een andere manier aan te pakken. De focus ligt op het versterken van kwaliteiten, waarbij agressie theorieën worden vertaald naar de werkvloer.

Voorbeelden van coachingsonderwerpen

 • Het herkennen van eigen grenzen
 • Het herkennen van weerstanden agressie
 • Omgang frustratie agressie
 • Omgang witte boorden agressie
 • Omgang instrumentele agressie
 • Omgang bij alzheimer
 • Omgang bij frontotemporale dementie (FTD)
 • Omgang bij niet-aangeboren hersenletsel
 • Omgang bij psychiatrische problematiek
 • Omgang bij een verstandelijke beperking
 • Fysieke begeleidingstechnieken

Evaluatie

Na afloop bekijken we of en op welke wijze het persoonlijk doel is behaald, en wat er nodig is om dit te continueren.

Resultaat

De meeste coachingstrajecten zijn kort en efficiënt. We werken namelijk naar zelfstandigheid in plaats van afhankelijkheid. De gecoachte creëert hierdoor meer zelfvertrouwen en de handelingsbekwaamheid wordt vergroot.

Investering

 • Een coaching sessie varieert van 1 dagdeel tot 4 dagdelen afhankelijk van de vraag.
 • Neem voor vragen of een vrijblijvende offerte contact met ons op via het contactformulier of bel 06-18477653.

Voor wie?

Coaching on the job is voor teams en individuen die praktijkgericht gecoacht willen worden om vaardigheden en competenties te ontwikkelen rondom weerstand en agressie.

Voordelen van coaching on the job

 • Interactief doordat de medewerker samen met de coach aan de slag gaat.
 • Effectief doordat de medewerker het geleerde toepast in de praktijk en ervaart dat het werkt. De verworven vaardigheden worden gecontinueerd en hierdoor geborgd.
 • Efficiënt, er gaat relatief weinig productieve arbeidstijd verloren.