Over ons

De zorg wordt steeds complexer met een toename aan weerstand en agressie. Oorzaken liggen veelal in onmachtgevoelens die zijn ontstaan door onbegrip, lichamelijke of geestelijke beperkingen, verlies van zelfstandigheid of aandoeningen als dementie of psychiatrische problematiek. Voor professionals en mantelzorgers is het een enorme uitdaging hiermee om te gaan, waarbij standaard agressietrainingen vaak tekortschieten. Daarom willen wij mantelzorgers en professionals ondersteunen met onze expertise en ervaring in het beïnvloeden van gedrag bij weerstand en agressie.

Agressieclinic biedt diensten aan voor verschillende doelgroepen binnen de gezondheidszorg. Binnen ons team werken we met ervaren trainers uit verschillende expertisevelden waardoor we flexibel kunnen inspelen op de behoefte van de opdrachtgever.

Ruim 15 jaar ervaring

AGRESSIECLINIC oprichtster Sarah Risakotta heeft ruim 15 jaar ervaring in de gezondheidszorg. Door verschillende studies en werkervaring werd zij steeds meer bewust dat probleemgedrag nooit op zichzelf staat, maar altijd plaatsvindt in de interactie met de omgeving. Na jaren gewerkt te hebben op een opname afdeling binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ) en Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ), heeft zij 7 jaar geleden de overstap gemaakt naar de Ouderenzorg. Hier coacht zij professionals zodat zij de ander zien en begrijpen om weerstand en agressie positief te beïnvloeden. Bewustwording hiervan en professionaliteit zijn vaste terugkerende punten.  Oog voor het groepsproces en een veilig leerklimaat zijn leidend tijdens haar traingen. Sarah werkt zowel intramuraal als extramuraal vanuit haar rol als (assertiviteits-)coach, agressietrainer en als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV).

Haar persoonlijke drive is om van complex gedrag een uitdaging te maken, een uitdaging als kans te zien waarbij denken in mogelijkheden centraal staat.

Agressie is nooit volledig te voorkomen, maar kan wel geminimaliseerd worden door de juiste houdingsvoorwaarden in de juiste omgevingsvoorwaarden.