Training voor professionals

Veel medewerkers krijgen te maken met agressie, variërend van mild tot ernstig. Medewerkers vinden het vaak lastig om met agressie om te gaan. Of het nu van cliënten zelf, naasten of van derden komt. 

Het veelvuldig meemaken van tegenwerkend en agressief gedrag is ingrijpend en van invloed op het welzijn en daarmee de prestaties van de medewerkers. De zorgende en steunende instelling staat haaks op onvriendelijkheden en grenzen stellen. 

Toch is het van belang dat medewerkers hiermee leren omgaan of hoe de situatie in eerste instantie voorkomen kan worden, zodat de veiligheid van de medewerker, de cliënt en omgeving gewaarborgd wordt.

Voor wie?

De agressietraining is bestemd voor iedereen die intramuraal en/of extramuraal werkzaam is in de gezondheidszorg. Zorgmedewerkers, medewerkers van de facilitaire dienstverlening, baliemedewerkers, activiteitenbegeleiders etc.

Inhoud van de training

In deze eendaagse training ‘Omgaan met agressie in de gezondheidszorg’ leer je effectief omgaan met verschillende soorten agressief gedrag.

Het trainingsprogramma kent een evenwichtige verdeling tussen theorie en praktijk, en fysieke en mentale vaardigheden.

Trainen van mentale vaardigheden

 • Begrip agressie
 • Persoonlijke grenzen
 • Signaleringsplan
 • Brein bij agressie. Eventueel aanvullend met een specifiek trainingsonderdeel, keuze uit verschillende onderdelen:
  • Brein bij Alzheimer
  • Brein bij frontotemporale dementie (FTD)
  • Brein bij vasculaire dementie
  • Brein bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Brein bij een verstandelijke beperking
  • Brein bij psychiatrische aandoeningen
  • Brein bij verslavingsproblematiek
 • Soorten agressie
  • Frustratie agressie
  • Witte boorden agressie
  • Instrumentele agressie
  • Onbeheerste agressie
 • De-escalerend werken

Trainen van fysieke vaardigheden

 • Begeleidingstechnieken om cliënten in beweging te krijgen naar een andere plek.
 • Weerbaarheidstechnieken om los te komen van situaties van dreiging of vasthouden.
 • Teamtechnieken om cliënten die met elkaar in conflict zijn te scheiden.

Werkwijze

Stap 1 Inventarisatie

Voorafgaand aan de groepstraining hebben wij inzicht nodig in de situatie binnen jullie organisatie. Dit doen we door middel van een gratis inventarisatiegesprek telefonisch of op locatie. Omdat wij graag maatwerk bieden, worden doelen, inhoud, trainingsdata en cursuslocatie in onderling overleg vastgesteld.

Stap 2 Uitvoering

Tijdens de training worden theorie en praktijk regelmatig afgewisseld doordat er een interactieve setting wordt gecreëerd. Door praktijksituaties in te brengen krijgen medewerkers uitgebreid de kans om te oefenen.

Stap 3 Evaluatie

Na afloop van de training evalueren we samen met de medewerkers of de beoogde doelen zijn behaald. Vervolgens vindt er een terugkoppeling plaats naar de opdrachtgever en kijken we samen wat er nodig is bij het verankeren van agressiemanagement binnen jullie organisatie.

Resultaat

Met behulp van de onderdelen vanuit het trainingsprogramma:

 • Krijgen medewerkers een zelfverzekerder en veiliger gevoel op de werkvloer.
 • Zijn medewerkers in staat om grenzen te stellen naar de cliënt of naasten waardoor men weerbaarder is.
 • Kunnen medewerkers de verschillende vormen van verbale agressie signaleren, begrenzen en ombuigen.
 • Hebben medewerkers vaardigheden ontwikkelt voor het de-escaleren van tegenwerkend en fysiek agressief gedrag.
 • Ontvangen medewerkers na afloop een certificaat als bewijs van deelname.

Investering

 • Tijdsduur minimaal 1 dag of 2 dagdelen, afhankelijk van het trainingsprogramma.
 • Groepsgrootte maximaal 10 deelnemers.
 • Wij hanteren lage tarieven en bieden trainingen aan vanaf 550,- euro vrijgesteld van btw.

Meer weten?

Neem voor vragen of een vrijblijvende offerte contact met ons op via het contactformulier of bel 06-18477653.